Simko Pál

2013/4 Simko Pál OObjektum más koordinátákkal ? az Isteni Irgalmasság temploma, Kassa