Rudolf Steiner

1990/1 Rudolf Steiner Szellemi élet, jogrend, gazdaság
1990/3 Rudolf Steiner Hármas tagozódás és szociális bizalom / Tatai Mária fordítása
1990/3 Rudolf Steiner Credo / Károly Sándor fordítása
1994/4 Rudolf Steiner Christian Rosenkreuz
1996/2 Rudolf Steiner Memorandum (Kálmán István bevezetőjével, Kádas Katalin fordítása)
1996/2 Rudolf Steiner Előadásrészlet
1996/4 Rudolf Steiner Magyarázat a Memorandum-hoz (Kádas Ágnes fordítása)
1999/2 Rudolf Steiner Bevezető Goethe növénymetamorfózis-tanához
2003/2 Rudolf Steiner Naplójegyzetek 1917 végéről
2007/1 Rudolf Steiner A nő a goethei világnézet fényében