Munteán László

2006/3 Munteán László Vakolatrégészet