Kolundzsija Gábor

1991/4 Kolundzsija Gábor Álom a lavór alján
2006/3 Kolundzsija Gábor A Titanicon nincs pánik