Országépítő

folytatni a Teremtést - Magyar élő építészet a 20 éves Kós Károly Egyesülés kiállítása az Iparművészeti Múzeumban

Az ORSZÁGÉPÍTŐ-ről

Az ORSZÁGÉPÍTŐ című folyóiratot 1989-ben alapította a Kós Károly Egyesülés, első száma 1990 nyarán jelent meg. Kiadója az Egyesülés nevében a Kós Károly Alapítvány. Felelős kiadói Dévényi Sándor és Zsigmond László, az Egyesülés igazgatói. Évente négy szám lát napvilágot (március, június, szeptember és december) 64 oldalas terjedelemben, 1400 példányban. A folyóirat célja, hogy a magyar organikus építészet és a szerves, holisztikus, vertikális gondolkodás különféle területeiről származó eredményeket nyilvánosságra hozza. A közlemények tárgykörébe tartoznak többek között a magyar kultúrtörténet jelentős, de kevéssé ismert eredményei, a szerves építészet nemzetközi eseményei, korunk történelmének szellemtudományos értelmezése, a környezet problémáinak átfogó megközelítése. A folyóirat mellékletei alkalmanként egy-egy téma bővebb kifejtésére, a témához illő forma alkalmazására adnak lehetőséget. A folyóirat alapító főszerkesztője †Makovecz Imre, felelős szerkesztője az alapítástól 2010-ig †Gerle János, majd 2012-ig Kőszeghy Attila. 2013-tól a lap főszerkesztője Dévényi Sándor, munkáját 9 tagú szerkesztőbizottság segíti. Lapterv és tipográfia: Vízvárdi András. A folyóirat a Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával jelenik meg, fenntartói a Kós Károly Egyesülés tagszervezetei.